<div align="center"> <h1>ZESP&amp;amp;amp;Oacute;&amp;amp;amp;pound; SZK&amp;amp;amp;Oacute;&amp;amp;amp;pound; PUBLICZNYCH W</h1> <h3>JEST TO OFICJALNA WITRYNA ZSP W POGDKACH</h3> <p>ZSP POGODKI</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/pogodki/startuj.html" rel="nofollow">http://www.republika.pl/pogodki/startuj.html</a></p> </div>